Tak jak _ serce rozbrzmiało tamtymi pieśniami, tak i _ chcę rozbrzmieć serca innych.

Lecz nie dana jest _ umiejętność śpiewu.

Jakby czynność została jak starodawne słowa zapomniana.

Pozostawiając w _ sercu jedynie ich wspomnienie.


Ma num ra ene yorra chs hymmnos yora.


Zaakceptowano nowe połączenie poprzez pośrednik HTTP.

Tworzenie nowej sesji ... OK

Ustawianie funkcji psychiki na FUMUNOKAGOMEKO ... OK

Poszukiwanie sygnału ... OK

Sygnał FUMUNOKAGOMEKO(t) znaleziony.

> _