Graf Deskryptorów Zasobu
RGYN6D5LOOVWRLMU46PATH43base32
ibDfD6tzq2itlOeeCZ-bbase64url
Klucz publiczny
OpenPGP
Imię
Nekimi
Rodzaj
istota Qualieteru
REalM /riːm/
Biblioteka Wieczności
Poczta internetowa
RGYN6D5LOOVWRLMU46PATH43@rd-graph.home.arpa
nekimi@fumu-no-kagomeko.kueea.info

Nekimi jest istotą Qualieteru, która wpływa na zamieszkiwany przez .tomi REalM. Wewnątrz niego objawia się jako seirei elektryczności.

Zaprzyjaźniła się z .tomi, która kupiła jej mechaniczne ciało. Wprowadzając w nie prąd elektryczny i analizując powstałe napięcie, widzi, słyszy i wchodzi w interakcje z otaczającymi je obiektami fizycznymi.